KVK KANUNU AYDINLATMA METNİ

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) USUL VE ESASLARI UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI HAKKINDA

MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

Biz, Berke spor giyim, hangi kişisel verilerinizi ne amaçlarla işleyeceğimizi size anlatabilmek amacıyla bu Aydınlatma Metni’ni hazırladık. Ayrıca bu konuda her türlü istek şikayet ve başvurularınız için kişiselveriler@smlspor.com.tr mail adresimizden bize ulaşabilirsiniz.

Duruma göre aşağıda belirttiğimiz şekilde bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin,

hizmet sunumuna dair olan hizmet alımı ilişkimiz kapsamında; işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde,

paylaştığınız kişisel verilerin doğruluğunu ve tarafımıza bildirdiğiniz şekilde en güncel halini koruyarak,

kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK’nın öngördüğü şartlarda, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan sair şekillerde

işleyeceğimizi bildiririz.

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?

Tarafımızca, bizimle paylaşmanız veya gerekli olması halinde, işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

Kimlik Verisi: Nüfus cüzdanı bilgileri (Ad, soyadı, TCKN, baba adı, ana adı, doğum yeri, doğum tarihi, medeni hali, kayıtlı olduğu il-ilçe-mahalle-köy, cilt no- aile sıra no- sıra no), cinsiyet; İletişim Verisi: Adres, telefon, e-posta adresi: Fatura bilgileri, kredi kartı bilgileri, banka bilgileri; Özel Nitelikli Kişisel Veri: Nüfus cüzdanı fotokopisinde yer alan kan grubu ve din bilgisi; Websitesi/Uygulama Kullanım Verileri: IP adresi; Görsel ve İşitsel Veri: Kamera kayıtları, nüfus cüzdanı fotokopisinde yer alan fotoğraf, ses kaydı; Çalışma Verisi: Vergi dairesi, vergi numarası, vergi levhası, unvan, faaliyet raporları; Diğer: Ürün sipariş kodu/ bilgileridir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE ŞEKİLDE VE HANGİ SEBEPLERLE TOPLUYORUZ?

Şirket olarak hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, aramızdaki satış sözleşmesinin ifası, kanunlarda öngörülen nedenlerle ve Şirket’in meşru menfaati gereği sizden talep ettiğimiz kişisel verilerinizi, sizin bize sözlü, fiziksel veya elektronik ortamda iletmeniz veya sizin bize www.smlspor.com.tr internet sitemiz üzerinden iletmeniz yoluyla topluyoruz.

Şirket’in işyeri güvenliği sağlamaya yönelik hukuki yükümlülüğü ve meşru menfaati gereği, merkez ve mağazalara yerleştirdiğimiz kameralar aracılığıyla görsel verilerinizi topluyoruz.

Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için bize iletilen hukuki belge ve tebligatlar vasıtasıyla kişisel verilerinizi topluyoruz.

Kişisel Verilerin Sınıflandırılması:

T.C Kimlik No: Kimlik numarası bir kişisel veri olup, BERKE SPOR GİYİM bu bilgiyi; Vergi Usul Kanunundaki hükümler gereğince-arşiv faturası düzenleyebilmek için bu kanuni zorunluluk dahilinde bu bilgiyi talep etmektedir.

Ad Soyad: Başta Vergi Usul Kanunu olması ve vergi mükellefiyeti sebebiyle müşteri ad, soy ad ve Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası (T.C No.) fatura oluşturulabilmesi için gereklidir.

Cinsiyet: Cinsiyet bilgisi bir kişisel veri olup BERKE SPOR GİYİM bu bilgiyi; düzenlenecek kampanyalarda ve kampanyaların tanımlarını belirleyebilmek için kullanacaktır.

Doğum Tarihi: Doğum Tarihi bilgisi bir kişisel veri olup BERKE SPOR GİYİM bu bilgiyi; düzenlenecek kampanyalarda ve kampanyaların tanımlarını belirleyebilmek için kullanacaktır.

Cep Telefonu: BERKE SPOR GİYİM mutlu müşteri prosedürü gereği kampanya ve indirimler için tanıtım mesajı atmak için bu bilgiyi kullanacaktır.

Medeni Durum: Medeni durum; bir kişisel veri olup BERKE SPOR GİYİM bu bilgiyi; düzenlenecek kampanyalarda ve kampanyaların tanımlarını belirleyebilmek için kullanacaktır.

e-posta Adresi: BERKE SPOR GİYİM. gerektiğinde müşteriye kampanya bildirimlerini ve müşterinin talebi doğrultusunda satış faturasını mail yoluyla göndermek isteyeceğinden bu bilgiyi kullanacaktır.

Ek olarak;

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLARLA İŞLİYORUZ?

Yukarıda belirttiğimiz ve bizimle paylaşabileceğiniz diğer kişisel verilerinizi, aşağıdaki amaçlarla işleyebilmekteyiz.

Sizinle kuracağımız satıcı-müşteri ilişkisini yürütebilmek için,

İnternet sitesine üye olmanızın sağlanması

Üye olsanız da olmasınız da ürün siparişi vermenizin sağlanması

Ürünlerin sizlere zamanında ve tam olarak tesliminin sağlanması

Satış işlemlerinin takip edilmesi,

İlgili mevzuat çerçevesinde yapmakla yükümlü olduğumuz bazı süreçleri yerine getirmek için, özellikle;

Fatura oluşturulması ve gider pusulası evrakı hazırlanması

Fatura bilgilerinin yasal zorunluluk çerçevesinde saklanması

Çek, senet tahsilatlarının gerçekleştirilmesi ve ilgili banka işlemlerinin yapılması,

Kredi kartı ile tahsilat yapılabilmesi,

Cari kart açılışı yapılması,

Size verdiğimiz hizmeti daha iyi yerine getirebilmek, kendimizi geliştirebilmek için pazarlama ve araştırma faaliyetlerini yerine getirebilmek için;

Size özel satış ve pazarlama faaliyetlerinin planlanması ve gerçekleştirilmesi

Rızanız olması halinde, alışveriş tercih ve geçmişlerinizi değerlendirilerek sizlere kampanya ve teklifler sunulması, bu kapsamda sizlere ticari elektronik ileti gönderilmesi

Sizlere sunulan ürün ve hizmetlere bağlılığın oluşturulması veya arttırılması gibi amaçlarla ürün ve hizmetlerin müşterilerimizin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek önerilmesi, tanıtılması ve gerekli olan aktivitelerin planlanması ve gerçekleştirilmesi, memnuniyet ve bağlılık araştırmalarının yapılması,

Ürün ve hizmetlerin satış, pazarlaması ve tanıtımı süreçlerinin programlanması ve takibi

Yukarıda sayılan hizmetlerimizin gerçekleştirilebilmesi ve satış sonrası iade, değişiklik gibi taleplerinize ve şikayetlerinize cevap verebilmek adına kişisel verilerinizin güvenli bir veri tabanında muhafazasının sağlanması

Sadakat kart çerçevesinde müşterilerimizin bizimle paylaştığı kişisel verileri dahil birçok verinin CRM uygulamasına kaydedilerek bu verilerin muhafazasının sağlanması, bu doğrultuda müşterilerimize uygun fırsat ve kampanyalar hazırlanması ve Müşteri memnuniyetinin sağlanması

Şirket’in idaresi, işin yürütülmesi, Şirket politikalarının uygulanması amacıyla, özellikle;

Mağazalarda güvenliğin sağlanması

Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetler ile Şirketimiz ve Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini

Mağazalarımız ve şirketimizin bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi

Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi, ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması

İş ve operasyonların sürdürülmesi, Şirket faaliyetlerimizin ve prosedürlerinin yürütülebilmesi

Şirketimizin günlük nakit akışının yönetilmesi,

Hukuki taleplere karşı savunma hakkımızı kullanabilmek için, özellikle;

Tüketici şikayetlerinin yönetiminin sağlanması

Kişisel verilerinizi, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve her halde kanuni zamanaşımı süreleri kadar süre için işlemekteyiz.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT İÇİNDEKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

 

Kişisel verileriniz zaman zaman belli faaliyetleri gerçekleştirebilmemiz için o alanda uzman firmalara veya kullandığımız uygulamaların sunucularına aktarılabilmektedir. Örneğin;

Mail ve SMS gönderim listemizde yer almanız halinde toplu SMS ve elektronik ileti gönderen firmalara yalnız söz konusu faaliyetin gerçekleştirilmesi için gerekli olan verileriniz aktarılabilmektedir.

Sizinle olan satıcı-müşteri ilişki çerçevesinde talep ettiğiniz ürünü gönderebilmek için kargo şirketleri ile yalnız adınız-soyadınız ve adresiniz gibi ilgili kişisel verilerinizi paylaşabilmekteyiz.

Teknik desteğe ihtiyacımız olması halinde destek aldığımız firmaların zaman zaman sistemlerimize erişebilmesi gerekebilmektedir ve böylece ilgili sistemlerdeki verileriniz söz konusu firmalar için erişilebilir durumda olabilir. Ancak bu firmaların kişisel verilerinizi kullanmamaları için gerekli önlemleri almaktayız.

İnternet sitesi hizmetini verebilmemiz adına internet sitesi servis sağlayıcımıza aktarılmaktadır.

Ödeme işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için bankalara aktarılmaktadır.

Depolama ve sevkiyat süreçlerinin gerçekleştirilebilmesi için anlaşmalı olduğumuz depolama firmasıyla paylaşılmaktadır.

İnternet sitemizden, ya da mağazalarımızdan herhangi bir şekilde bir ürün satın aldığınızda ve bu ürün hakkında teknik destek ya da garantilik bir sorun yaşadığınızda tarafımıza başvurarak sorunlarınızın gidermesini Tüketici Hakları’na tâbi olarak isteyebilirsiniz. Bu hakkınızdan yararlanmak için ürünü faturasını da ibraz ederek; üretici/tedarikçi/ithalatçı firmaya göndereceğimizi bildiririz. Bu gönderim esnasında e-arşiv/fatura belgenizin üzerinde yazan Ad, Soyad, Telefon No, Adres,Tc. Kimlik No bilgilerini müşterimiz kendisi alenileştirerek yine üretici/tedarikçi/ithalatçı firmaya göndereceğimizi ve paylaşacağımızı kabul eder.

Ayrıca savunma hakkımızı kullanabilmemiz için avukatlarımız ile ve hukuka ve usule uygun olması koşuluyla mahkeme kararı, Tüketici Hakem Heyeti kararı veya delil talebi gibi hukuki talepleri yerine getirme yükümlülüğümüz çerçevesinde ilgili kurumlar ile paylaşabiliyoruz.

KVKK

HAKLARINIZ

KVKK’nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili;

Şirket’in hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlemişse, buna ilişkin bilgi talep etmek,

Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek,

Kişisel verilerin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını öğrenmek

haklarına sahipsiniz.

Ayrıca, Şirket’ten yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve verilerinin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep etme hakkınız vardır.

Kişisel verilerinizin KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde verilerinizin imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) Şirketten talep edebilirsiniz. Aynı zamanda verilerin aktarıldığı veya aktarılabileceği 3. kişilerin imha ve/veya düzeltme talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz. Ancak imha ve düzeltme talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.

Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz.

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

 

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Şirketin internet adresinde bulunan başvuru formunu doldurarak, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle Şirketimize teslim etmeniz gerekmektedir. Şirket tarafından talebinizin mahiyetine ve başvuru yönteminize göre Şirket tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) istenebilir. Örneğin Şirkette kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız halinde Şirkette kayıtlı başka bir iletişim yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup olmadığının teyidini isteyebiliriz.

 

 

Close Sepetim
Close İstek Listesi
Close
Close
Kategori